Χειρουργική Παχυσαρκίας 

Ασθενής 3 (Δακτύλιος)

Χειρουργική Παχυσαρκίας

Παρουσίαση περιστατικών

Ασθενής 3 (Sleeve)