Επεμβάσεις

Περιεδρικό σιρίγγιο 

Eίναι η χρόνια φάση ενός περιεδρικού αποστήματος. Το περιεδρικό συρίγγιο είναι ένα "σωληνάκι" που δημιουργεί ο οργανισμός, το οποίο συνδέει το έντερο απ΄ευθείας με το δέρμα γύρω από τον πρωκτό. Μέσα στο συρίγγιο διοχετεύεται συνεχώς εντερικό περιεχόμενο, το οποίο εγκλωβίζεται λόγω της μικρής διαμέτρου του συριγγίου και διαπυείται. Η εσωτερική επειφάνεια του συριγγίου καλύπτεται σταδιακά με εντερικό βλεννογόνο ή δέρμα, γεγονός που συμβάλλει στη χρονιότητα του.

 

περιεδρικό σιρίγγιο

 

Τα συρίγγια συνήθως έχουν δύο στόμια. Το ένα βρίσκεται μέσα στον πρωκτικό σωλήνα (έντερο) και το άλλο στο δέρμα. Υπάρχουν όμως και αρκετές παραλλαγές. 

 

Ανάλογα με τα στόμιά τους διακρίνονται σε:

- Τέλεια - Είναι τα πιο συχνά. Έχουν δύο στόμια, το ένα βρίσκεται στον εντερικό 
αυλό και το άλλο στο δέρμα.
- Τυφλά - Διακρίνεται μόνο το ένα στόμιο.
- Σύνθετα - Αναγνωρίζονται περισσότερα από δύο στόμια.
- Συρίγγια που επικοινωνούν με άλλα όργανα - ορθοκολπικά, 
ορθοουρηθρικά, ορθοκυστικά.

 

Ανάλογα με την διαδρομή τους ως προς τους σφιγκτήρες μυς διακρίνονται σε:

- Ενδοσφιγκτηριακά ή Μεσοσφιγκτηριακά - 70%
- Διασφιγκτηριακά - 25%
- Υπερσφιγκτηριακά - 4%
- Εξωσφιγκτηριακά - 1%

περιεδρικό συρίγγιο

Αίτια

- Περιεδρικό απόστημα 
- Νόσος Crohn 
- Ελκώδης κολίτιδα

 

Συμπτώματα

- Εκροή πύου από το έξω στόμιο του συριγγίου (δίπλα στον πρωκτό). Η εκροή είναι συνεχόμενη ή κατά διαστήματα.
- Κνησμός περιπρωκτικά.
- Δερματικές αλλοιώσεις.

 

Διάγνωση

Η διάγνωση τίθεται εύκολα με βάση το ιστορικό του ασθενή. Τα συμπτώματα που αναφέρει, η επισκόπηση της περιοχής και η δακτυλική εξέταση συνήθως είναι αρκετά. Καλό είναι η εξέταση να ολοκληρώνεται με μια ορθοσιγμοειδοσκόπηση για τον εντοπισμό του έσω στομίου. Σε περίπτωση που ο εντοπισμός του είναι δύσκολος προτείνεται το διορθικό υπερηχογράφημα. Όταν υπάρχει υποψία για νόσο του Crohn ή ελκώδους κολίτιδας θα πρέπει να γίνεται κολονοσκόπηση.

 

Θεραπεία

Η θεραπεία του συριγγίου είναι πάντα χειρουργική.

Η τεχνική που θα ακολουθήσει ο χειρουργός εξαρτάται από το είδος του συριγγίου (λόγω των πολλαπλών παραλλαγών των συριγγίων).
Βασικοί άξονες είναι η ανεύρεση του έσω στομίου, η πορεία που διαγράφει το συρίγγιο και η πλήρης εκτομή τους με τον μικρότερο δυνατό τραυματισμό των σφιγκτήρων. 
Σε ειδικές περιπτώσεις εγχύεται μέσα στο συρίγγιο βιολογική κόλλα ή τοποθετούνται τεχνητά ενθέματα.

Οι επεμβάσεις αυτές γίνονται σε νοσοκομείο με περιοχική (επισκληρίδιο) ή γενική αναισθησία. Η διάρκειά τους ποικίλλει. Η παραμονή στο νοσοκομείο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 24 ώρες.