Επεμβάσεις

Ομφαλοκήλη 

Η ομφαλοκήλη εμφανίζεται ως διόγκωση - μόρφωμα στην περιοχή του ομφαλού. Είναι πιο συχνή στις γυναίκες. Παρουσιάζεται επίσης στα νεογνά, στα περισσότερα όμως υποχωρεί από μόνη της μέσα στο πρώτο έτος της ζωής τους. Αν δεν υποχωρήσει μέχρι την ηλικία των 4 ετών, τότε προτείνεται η χειρουργική αποκατάσταση προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές επιπλοκές.

Στους ενήλικες η ομφαλοκήλη εμφανίζεται είτε λόγω ατελούς σύγκλισης του ομφαλού κατά τη βρεφική ηλικία είτε λόγω διάτασης κάποιου σημείου περιμετρικά του ομφαλού. Η διάταση αυτή συνήθως προκαλείται από το αυξημένο σωματικό βάρος, τους πολλαπλούς ή εργώδεις τοκετούς και γενικά την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης. (χρόνιος βήχας, δυσκοιλιότητα, βαριά χειρωνακτική εργασία)

 

Συμπτώματα

- Κοιλιακή δυσφορία
- Αίσθημα βάρους
- Πόνος ανά διαστήματα
- Εμφανής διόγκωση χωρίς άλλα συμπτώματα.
 

* Ο έντονος πόνος από μόνος του ή σε συνδυασμό με ερυθρότητα του δέρματος στο σημείο της κήλης αποτελεί ένδειξη περίσφιξης και χρήζει επείγουσας χειρουργικής αντιμετώπισης. 
   

Η θεραπεία της ομφαλοκήλης είναι χειρουργική. 
Η επέμβαση μπορεί να γίνει με τη λαπαροσκοπική ή την κλασική χειρουργική. Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από: 

- το μέγεθος της κήλης 
- τη γενική κατάσταση του ασθενή 
- προηγούμενες επεμβάσεις (παρουσία συμφύσεων) 
- την επιθυμία του ασθενή

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι μικρές σε μέγεθος κήλες μπορούν να χειρουργηθούν με τοπική αναισθησία - όχι όμως λαπαροσκοπικά. 

Η επέμβαση διαρκεί συνήθως 30 - 60 λεπτά και η νοσηλεία στο νοσοκομείο 24 ώρες. 

Στο χειρουργείο ο χειρουργός επαναφέρει το περιεχόμενο της κήλης στην κοιλιακή χώρα και ράβει το στόμιό της (χάσμα). Στη συνέχεια τοποθετεί πάνω από το στόμιο ένα μικρό πλέγμα το οποίο ασφαλίζει τη συρραφή και μειώνει το ποσοστό επανεμφάνισης της κήλης. (εικόνα κάτω δεξιά)

Υπάρχουν διάφορα είδη πλέγματος απορροφήσιμα ή όχι και χρησιμοποιούνται κατ επιλογή του χειρουργού.

Η αποκατάσταση της ομφαλοκήλης δεν θεωρείται επώδυνη επέμβαση και χάρη στην τοποθέτηση πλέγματος η επάνοδος του ασθενή στην καθημερινότητα είναι σχεδόν άμεση.

   
Ομφαλοκήλη Ομφαλοκήλη
Λαπαροσκοπική τοποθέτηση πλέγματος Ανοιχτή τοποθέτηση