Επεμβάσεις

Διαφραγματοκήλη 

Το διάφραγμα είναι μια μυική μεμβράνη σε σχήμα θόλου η οποία διαχωρίζει ανατομικά και λειτουργικά το θώρακα από την κοιλιά. Η αδιάκοπη κίνηση του διαφράγματος (πάνω - κάτω) είναι βασική για τη λειτουργία της αναπνοής.

Ο οισοφάγος είναι ο φυσικός αγωγός που ενώνει τη στοματική κοιλότητα με το στομάχι. Λειτουργεί σαν αντλία προωθώντας του τις τροφές και τις στοματικές εκκρίσεις. Περνάει από το θώρακα στην κοιλιακή χώρα διαμέσου μιας μικρής σχετικά οπής στη μεσότητα του διαφράγματος. Στο σημείο αυτό δημιουργείται η διαφραγματοκήλη.

διαφραγματοκήλη Η διαφραγματοκήλη δημιουργείται όταν ένα τμήμα του στομάχου διαμέσου του διαφράγματος εισέρχεται στο θώρακα. (όπως φαίνεται στο πάνω σχήμα)
   

 

Ανάλογα με το τμήμα του στομάχου και τον τρόπο που αυτό ανεβαίνει προς το θώρακα, οι διαφραγματοκήλες χωρίζονται σε:

Τύπος Ι - Ολισθαίνουσα διαφραγματοκήλη. Τύπος ΙΙ - Παραοισοφαγοκήλη. Τύπος ΙΙΙ - Μικτή διαφραγματοκήλη.

διαφραγματοκήλη

 

Συμπτώματα
Τα συμπτώματα είναι συνήθως ανάλογα με τον τύπο της διαφραγματοκήλης. Σε αρχικά στάδια είναι ήπια και πολλές φορές δεν γίνονται αντιληπτά από τους ασθενείς. Αυτά είναι:

- Παλινδρόμηση των υγρών του στομάχου ή της τροφής. 
- Αίσθημα καύσου στον οισοφάγο. 
- Πόνος στο στομάχι. 
- Πόνος στο στέρνο. 
- Βραχνή φωνή. 
- Δυσφαγία. 
- Έμετος. 
 
Διάγνωση
Ο συνηθέστερος τρόπος διάγνωσης είναι η γαστροσκόπηση. Πρόκειται για μια σχετικά εύκολη εξέταση που γίνεται από τον γαστρεντερολόγο με μέθη και ο ασθενής δεν ταλαιπωρείται.
Ένας λεπτός σωλήνας (γαστροσκόπιο) που έχει στο μπροστινό τμήμα του μια video-κάμερα, περνάει από το στόμα στον οισοφάγο και στο στομάχι. Ο γαστρεντερολόγος έτσι, μπορεί εύκολα να δει την κατάσταση του στομάχου και την παρουσία ή όχι διαφραγματοκήλης. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν επιπλέον εξετάσεις όπως ακτινολογικός έλεγχος με σκιαγραφικό υγρό, αξονική τομογραφία κ. α.

 

Θεραπεία

Όταν η διαφραγματοκήλη είναι μικρή και δεν υπάρχουν συμπτώματα τότε δεν χρειάζεται θεραπεία. Συνήθως οι μικρές διαφραγματοκήλες αντιμετωπίζονται συντηρητικά με φαρμακευτική αγωγή ανάλογη με τα συμπτώματα. Κυρίως χορηγούνται φάρμακα που μειώνουν την παραγωγή του γαστρικού οξέως.

Σε περίπτωση που τα συμπτώματα είναι έντονα και τα φάρμακα δεν είναι ικανά να τα αντιμετωπίσουν, τίθεται θέμα χειρουργικής αποκατάστασης.  

 

Χειρουργική αποκατάσταση Διαφραγματοκήλης & Γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης.

Η συνηθέστερη επέμβαση για την αποκατάσταση της διαφραγματοκήλης και της γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠ) είναι η θολοπλαστική κατά Nissen. Στην επέμβαση αυτή ο χειρουργός αρχικά, επαναφέρει στη θέση του το τμήμα του στομάχου που βρίσκεται στη θωρακική κοιλότητα. Τοποθετεί ράμματα και στενεύει το στόμιο μέσα από το οποίο περνάει φυσιολογικά μόνο ο οισοφάγος. Έτσι δεν αφήνει περιθώριο στο στομάχι να επιστρέψει στο θώρακα. Στο δεύτερο στάδιο της επέμβασης ο χειρουργός περιστρέφει κατά 360° μοίρες το στομάχι γύρω από τον οισοφάγο και το καθηλώνει με ράμματα. (όπως φαίνεται στο σχήμα) Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένας βαλβιδικός μηχανισμός που δεν επιτρέπει στα γαστρικά υγρά και στις τροφές να παλινδρομούν στον οισοφάγο.

   

Χειρουργική αποκατάσταση Διαφραγματοκήλης & Γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης.

 

- Το χειρουργείο πραγματοποιείται Λαπαροσκοπικά.

- Γίνεται υπό γενική αναισθησία.

- Ο χρόνος της επέμβασης είναι περίπου 1ώρα.

- Η νοσηλεία στο νοσοκομείο διαρκεί 24 - 48 ώρες.

- Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος. - Άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα.