Επεμβάσεις

Κήλες κοιλιακού τοιχώματος 

Οι κήλες αποτελούν γενικά ένα από τα πιο συχνά χειρουργικά προβλήματα.
Η κήλη εμφανίζεται ως μόρφωμα ή διόγκωση σε ορισμένα σημεία της κοιλιάς. Δημιουργείται όταν μέσα από ένα φυσιολογικό ή παθολογικό στόμιο στο κοιλιακό τοίχωμα, προβάλει τμήμα εντέρου, ενδοκοιλιακό λίπος ή κάποιο άλλο όργανο. (Όπως φαίνεται στην εικόνα)

 

Τα φυσιολογικά στόμια είναι ανατομικά σημεία (πχ ομφαλός) που υπάρχουν σε κάθε ανθρώπινο σώμα. Στα σημεία αυτά παρουσιάζονται κήλες (ομφαλοκήλη, βουβωνοκήλη) όταν υπάρχει:

- Ατελής σύγκλιση των ιστών κατά το στάδιο της σωματικής ανάπτυξης.
- Εξασθένηση των ιστών με την πάροδο του χρόνου.

Τα παθολογικά στόμια δεν υπάρχουν εκ γενετής, δημιουργούνται όμως από την ατελή επούλωση μιας χειρουργικής τομής ή ενός τραύματος στην κοιλιακή χώρα. (μετεγχειρητική κοιλιοκήλη) 
κήλες κοιλιακού τοιχώματος
   

Με βάση τη θέση αλλά και το είδος του στομίου οι πιο συχνές σε εμφάνιση κήλες είναι:

κήλες κοιλιακού τοιχώματος

   

Οι κήλες διακρίνονται επίσης σε:

 

Απλή ή Ανατασσόμενη Όταν το περιεχόμενό της επανέρχεται στην κοιλακή κοιλότητα είτε από μόνο του είτε με κινήσεις του ασθενή.
   
Μη ανατασσόμενη Όταν το περιεχόμενό της παραμένει μόνιμα εκτός της κοιλιακής κοιλότητας και είναι εμφανές παρά τις κινήσεις του ασθενή.
Περισφιγμένη Όταν το στόμιο της κήλης "στραγγαλίζει" το περιεχόμενό της, με αποτέλεσμα  να εμποδίζεται ή να σταματάει τελείως η κυκλοφορία του αίματος.  (όπως φαίνεται στην εικόνα)
 
Η περίσφιξη της κήλης είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση, καθώς αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα χειρουργικά, επέρχεται μέσα σε λίγες μόνο ώρες, νέκρωση του εντέρου ή οποιουδήποτε άλλου ιστού εμπεριέχεται στην κήλη.

 

κήλες κοιλιακού τοιχώματος