Επεμβάσεις

Βουβωνοκήλη 

Βουβωνοκήλη 

Βουβωνοκήλη ονομάζεται η διόγκωση (μόρφωμα) που εμφανίζεται στο κάτω δεξί ή αριστερό πλάγιο τμήμα της κοιλιάς και συγκεκριμένα στην περιοχή που ονομάζεται βουβωνική χώρα. Υπάρχει εξίσου η πιθανότητα να εμφανιστεί ταυτόχρονα και δεξιά και αριστερά. (αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη)

Το περιεχόμενο της βουβωνοκήλης είναι συνήθως τμήμα εντέρου και περιτοναϊκού (ενδοκοιλιακού) λίπους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να περιέχει τμήμα της ουροδόχου κύστεως.
 
Η βουβωνοκήλη είναι η πιο συχνή από τις υπόλοιπες κήλες του κοιλιακού τοιχώματος ποσοστό περίπου 80%. Παρουσιάζεται στο 27% του συνόλου του ανδρικού πληθυσμού και στο 3% του γυναικείου.

βουβωνοκήλη

 

Αίτια
- Ατελής σύγκλιση του βουβωνικού στομίου (μικρό στόμιο στο κοιλιακό τοίχωμα μέσα από το οποίο διέρχονται οι όρχεις στον άνδρα και ο σύνδεσμος της μήτρας στη γυναίκα)
- Διάταση του βουβωνικού στομίου.
- Χαλάρωση και αδυναμία των ιστών που καλύπτουν το στόμιο.
- Αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση (χρόνιος βήχας, δυσκοιλιότητα, έντονη σωματική άσκηση).

Σε πολλές περιπτώσεις συνυπάρχουν περισσότερα από ένα αίτια.
 
Συμπτώματα
- Χωρίς συμπτώματα. (Υπάρχει πιθανότητα μια μικρή κήλη να παραμένει χωρίς συμπτώματα για πολλά χρόνια)
- Εμφάνιση διόγκωσης, μόνιμης ή διαλείπουσας, στο αντίστοιχο τμήμα της κοιλιακής χώρας.
- Ήπιος πόνος στην περιοχή.
- Αύξηση της έντασης του πόνου με την κίνηση ή το βήχα.

Η ερυθρότητα του δέρματος της περιοχής σε συνδυασμό με αιφνίδιο έντονο πόνο είναι ένδειξη περίσφιξης της κήλης. Πρόκειται για επιπλοκή που χρήζει επείγουσα χειρουργική επέμβαση.
(περισσότερα για την περίσφιξη εδώ >>) 
 
 
Θεραπεία 
Η θεραπεία της βουβωνοκήλης είναι χειρουργική.

Η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο με την κλασική χειρουργική όσο και με τη λαπαροσκοπική.

Για τη λαπαροσκόπηση είναι απαραίτητη η γενική αναισθησία ενώ για την ανοικτή μέθοδο (κλασική χειρουργική) υπάρχει η δυνατότητα της επισκληριδίου ή της τοπικής αναισθησίας.

Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου 30 - 60 λεπτά.

Η παραμονή στο νοσοκομείο είναι 24ωρη.

Στο χειρουργείο γίνεται επαναφορά του περιεχομένου της κήλης στο εσωτερικό της κοιλιάς, συρραφή του χάσματος και τοποθέτηση συνθετικού ή απορροφήσιμου πλέγματος.
 

Πλεονεκτήματα εφαρμογής πλέγματος

- Μείωση του ποσοστού επανεμφάνισης της κήλης.
- Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου.
- Γρήγορη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες.

 

 

VIDEO 1 - Χειρουργική αποκατάσταση βουβωνοκήλης

 

 

VIDEO 2 - Λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης