Χειρουργική Παχυσαρκίας

Γαστρικός Δακτύλιος 

Γαστρικός δακτύλιος

Η τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου είναι μια χειρουργική μέθοδος που βοηθάει ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία να περιορίσουν σε μεγάλο βαθμό το πλεονάζον βάρος τους.
Ο γαστρικός Δακτύλιος είναι μια έξυπνη συσκευή που «ξεγελάει» τον ανθρώπινο οργανισμό δίνοντας του την αίσθηση ότι έχει μικρό στομάχι.
Ανήκει στην κατηγορία των χειρουργείων που περιορίζουν την ποσότητα του φαγητού κάνοντας μας να αισθανόμαστε χορτάτοι. Πρόκειται δηλαδή για χειρουργείο περιοριστικού τύπου.
Ο δακτύλιος επινοήθηκε και τοποθετήθηκε χειρουργικά για πρώτη φορά στην Ευρώπη στα μέσα της δεκαετίας του `80, ευρεία όμως αποδοχή από τους χειρουργούς αλλά και τους ασθενείς βρήκε μετά την πρώτη επιτυχή λαπαροσκοπική τοποθέτηση, στα μέσα της δεκαετίας του `90.

 

τμήματα δακτυλίου

Ο Δακτύλιος αποτελείται από τρία τμήματα:

τμήματα δακτυλίου

1. Το κυρίως τμήμα του το οποίο βρίσκεται μέσα στην κοιλιακή χώρα και «αγκαλιάζει» περιμετρικά το στομάχι.

2. Τη βαλβίδα μέσω της οποίας ρυθμίζεται η διάμετρός του δακτυλίου. Είναι τοποθετημένη ακριβώς κάτω από το δέρμα λίγο πιο πάνω από τον ομφαλό.

3. Μικρό σωληνάκι σιλικόνης που ενώνει τα δύο παραπάνω τμήματα.

Πλεονεκτήματα της τεχνικής

* Αναστρέψιμη μέθοδος - Χαμηλού ρίσκου.
* Λαπαροσκοπική τοποθέτηση.
* Μικρή διάρκεια χειρουργείου.
* Σχετικά Ανώδυνη.
* Ανεπαίσθητες αισθητικά, χειρουργικές τομές 
* Ολιγόωρη παραμονή στο νοσοκομείο. 
* Χαμηλά ποσοστά διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών.

Ο Δακτύλιος είναι κατασκευασμένος εξολοκλήρου από σιλικόνη εκτός από ένα μικρό μόνο μεταλλικό στοιχείο στην περιοχή της βαλβίδας όπου γίνονται οι ρυθμίσεις. Η σιλικόνη είναι ένα υλικό αρκετά δοκιμασμένο στη χειρουργική πράξη, από όλες τις χειρουργικές ειδικότητες, με πολύ καλά αποτελέσματα και ανεκτό από τον ανθρώπινο οργανισμό.

   BMI

   Υπολογιστής

      Γράψτε το βάρος σας σε κιλά και το
       ύψος σας σε μέτρα πχ 1.75  (με τελεία)
Valid for age 20 or older.
Set units:
Your weight:
Your height:
 • 18 - 24  Φυσιολογικός
 • 25 - 29  Υπέρβαρος
 • 30 - 34  Νοσογόνος παχυσαρκία 1ου Σταδίου
 • 35 - 39  Νοσογόνος παχυσαρκία 2ου Σταδίου
 • 40 - >   Νοσογόνος παχυσαρκία 3ου Σταδίου 

Πότε αφαιρείται ο Γαστρικός Δακτύλιος ?

 

Είναι ένα ερώτημα που απασχολεί το τελευταίο διάστημα πολλούς ασθενείς καθώς στην Ελλάδα, από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί χιλιάδες γαστρικοί δακτύλιοι.

Αρκετοί από αυτούς λειτουργούν μέχρι σήμερα ικανοποιητικά και οι ασθενείς νιώθουν ασφαλείς ως προς το βάρος τους. Κάποιοι από αυτούς όμως, δε νοιώθουν το ίδιο ασφαλείς ως προς τα προβλήματα υγειάς που ίσως να δημιουργηθούν μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την επέμβαση.

Θα ήθελα να ενημερώσω τόσο τους προσωπικούς μου ασθενείς όσο και τους ασθενείς άλλων χειρουργών, ότι ο Γαστρικός Δακτύλιος είναι μια τεχνική ασφαλής μόνο όταν υπάρχει ιατρική παρακολούθηση.

Υπάρχουν ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα από επιπλοκές της μεθόδου, οι οποίοι αναζητούν βοήθεια σε ιατρούς ειδικότητας άσχετης με το πρόβλημα τους και όχι από τους χειρουργούς που τοποθέτησαν το Γαστρικό Δακτύλιο. Το αποτέλεσμα είναι να ταλαιπωρούνται αλλά και να κινδυνεύουν.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες για το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορεί ένας δακτύλιος να παραμείνει με ασφάλεια στο ανθρώπινο σώμα.

Ο Γαστρικός δακτύλιος μπορεί να παραμείνει, όσο λειτουργεί φυσιολογικά και δε δημιουργεί συμπτώματα.

Είναι σκόπιμο, όταν υπάρχουν συμπτώματα αλλά και προληπτικά το στομάχι και ο οισοφάγος να ελέγχονται με γαστροσκόπηση.

Η αφαίρεση του γαστρικού δακτυλίου είναι μια επέμβαση που απαιτεί εμπειρία στη χειρουργική της παχυσαρκίας. Η εμπειρία είναι απαραίτητη προκειμένου να προσεγγιστεί ο Γαστρικός Δακτύλιος σωστά, με τον μικρότερο τραυμαυτισμό των ιστών και ταυτόχρονα να αναγνωριστούν πιθανές επιπλοκές και να αντιμετωπιστούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Η επέμβαση γίνεται Λαπαροσκοπικά συνήθως από τις ίδιες τομές της τοποθέτησης εκτός από την περίπτωση που ο Δακτύλιος έχει διεισδύσει στο εσωτερικό του στομάχου “Erosion” όπου στην περίπτωση αυτή αφαιρείται με ειδική γαστροσκόπηση στο χειρουργείο.

 

Σε ποιες περιπτώσεις αφαιρείται ένας Γαστρικός Δακτύλιος ?

 • Όταν το επιθυμεί ο ασθενής για προσωπικούς του λόγους.

 • Όταν ο ασθενής αδυνατεί να πειθαρχήσει στις ιατρικές οδηγίες για τη σωστή λειτουργία του

 • Όταν δεν υπάρχει αποτέλεσμα ως προς την απώλεια βάρους.

 • Στην επιπλοκή του “Γλιστρήματος” - Gastric slippage.

 • Στην επιπλοκή της εισόδου του Δακτυλίου στο εσωτερικό του στομάχου - “Erosion”.

 • Σε περίπτωση φλεγμονής στο δέρμα πάνω από τη βαλβίδα ρύθμισης του Δακτυλίου. 

 • Σε επαναλαμβανόμενες Οισοφαγίτιδες παρά τη θεραπεία.

 • Στην παρουσία Οισοφαγίτιδας Barrett.

 • Στην παρουσία Διαφραγματοκήλης.

 • Στη μη φυσιολογική διάταση και δυσλειτουργία του Οισοφάγου.

 • Στη συνεχιζόμενη Δυσφαγία παρά τη χαλαρή ρύθμιση του Δακτυλίου.

 • Όταν ο χειρουργός το κρίνει απαραίτητο με βάση το ιατρικό ιστορικό του ασθενή.                                                    Περισσότερα για τον Γαστρικό Δακτύλιο >>