Επεμβάσεις

Κολεκτομή 

Η Κολεκτομή είναι η επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται χειρουργικά είτε ένα συγκεκριμένο τμήμα του Παχέος εντέρου, είτε σπανιότερα όλο το Παχύ έντερο.

 

Το Παχύ έντερο αποτελεί μέρος του πεπτικού συστήματος του ανθρώπου.

Βασικές του λειτουργίες είναι η αφαίρεση του νερού και άλλων στοιχείων από το κοπρανώδες περιεχόμενο που υποδέχεται από το Λεπτό έντερο, ο σχηματισμός και η συγκράτηση των στερεών κοπράνων και τέλος η αφόδευση.

Αποτελεί τη φυσική συνέχεια του Λεπτού εντέρου και καταλήγει στον Πρωκτό ο οποίος είναι το τελικό μέρος του πεπτικού σωλήνα.

 

Τα επιμέρους τμήματα του Παχέος εντέρου

όπως φαίνονται και στην εικόνα είναι τα εξής:  

 • Τυφλό

 • Ανιόν Κόλο

 • Εγκάρσιο Κόλο

 • Κατιόν Κόλο

 • Σιγμοειδές Κόλο

 • Ορθό

Οι Κολεκτομές είτε Μερικές είτε Ολικές μπορεί να πραγματοποιηθούν σε καταστάσεις όπως:

 

 • Απόφραξη του εντέρου

 • Διάτρηση του εντέρου

 • Νόσος του Crohn: Σε περίπτωση αποτυχίας των συντηρητικών μέτρων, μπορεί να απαιτηθεί η αφαίρεση του προσβεβλημένου τμήματος του παχέος εντέρου

 • Ελκώδη κολίτιδα

 • Σύνδρομο Lynch

 • Οικογενής αδενωματώδης πολυποδίαση

 • Πολύποδες του παχέος εντέρου με υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου

 • Καρκίνο του παχέος εντέρου

Υπάρχουν διάφορα είδη Κολεκτομής που διενεργούνται ανάλογα με την πάθηση για την οποία γίνεται η επέμβαση αλλά και το σημείο στο οποίο εντοπίζεται η εντερική βλάβη.

 

 • Ολική Κολεκτομή

 • Δεξιά Κολεκτομή

 • Εκτεταμένη δεξιά Κολεκτομή

 • Εγκαρσιεκτομή

 • Αριστερή Κολεκτομή

 • Σιγμοειδεκτομή

 • Χαμηλή πρόσθια εκτομή του Ορθού

Στις επεμβάσεις αυτές, μετά από την αφαίρεση του συγκεκριμένου τμήματος του εντέρου τα δύο άκρα που απομένουν είτε ράβονται μεταξύ τους (αναστόμωση) είτε σε ορισμένες περιπτώσεις το ένα άκρο κλείνει και απομονώνεται και το άλλο άκρο ράβεται στο κοιλιακό τοίχωμα και δημιουργείται κολοστομία.

Η κολοστομίες μπορεί να είναι προσωρινές ή μόνιμες ανάλογα με την πάθηση.

Οι Κολεκτομές πραγματοποιούνται με όλες τις διαθέσιμες χειρουργικές τεχνικές, Ανοιχτά, Λαπαροσκοπικά, Ρομποτικά, ανάλογα με την τεχνολογική διαθεσιμότητα, την εμπειρία του χειρουργού αλλά και τις σχετικές αντενδείξεις για συγκεκριμένες τεχνικές με βάση το ιστορικό του κάθε ασθενή.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε, ότι ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό από τις συγκεκριμένες επεμβάσεις κολεκτομής, που πραγματοποιούνται πολύ συχνά στα νοσοκομεία, θα μπορούσε να αποφευχθεί αν οι ασθενείς είχαν προβεί έγκαιρα σε κολονοσκόπηση, στα χρονικά διαστήματα που ορίζουν οι κατευθυντήριες οδηγίες.

Είναι λυπηρό για εμάς να χειρουργούμε ασθενείς, για παθήσεις οι οποίες είναι εύκολα και ανιχνεύσιμες αλλά και πλήρως θεραπεύσιμες με τις κατάλληλες εξετάσεις στον κατάλληλο χρόνο.

Η κολονοσκόπηση είναι η εξέταση εκλογής για τη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου και είναι μια εξέταση σχετικά απλή, που πραγματοποιείται από Γαστρεντερολόγους στο ιατρείο τους ή στο νοσοκομείο.

 

 

Όλοι οι άνθρωποι στην ηλικία των 50 ετών πρέπει πλέον να υποβάλλονται στην πρώτη τους προληπτική Κολονοσκόπηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των Γαστρεντερολόγων για το χρονικό διάστημα που αυτή θα πρέπει να επαναληφθεί.

Τελευταία υπάρχει η τάση, το όριο ηλικίας των 50 ετών για την πρώτη κολονοσκόπηση, να μειωθεί στα 45 χρόνια καθώς την τελευταία δεκαετία παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση στον καρκίνο του Παχέος εντέρου σε ηλικίες κάτω των 55 ετών.