Χειρουργική Παχυσαρκίας  

Ασθενής 12 (Δακτύλιος)

Χειρουργική Παχυσαρκίας

Παρουσίαση περιστατικών

Ασθενής 12 (Δακτύλιος)

 

 

Ο ασθενής χειρουργήθηκε το 2006 όταν ήταν 195 κιλά.
Σήμερα (2015) το βάρος του είναι 85 κιλά και δεν έχει παρουσιάσει κανένα πρόβλημα υγείας.